Дисциплінарний кодекс

ЗАТВЕРДЖЕНО Виконкомом Федерації настільного тенісу України від 20лютого 2007 року
Президент федерації настільного
тенісу України
В.І.  Ландик              

Внесені зміни виконкомом від 24.05.2012 р.
Внесені зміни виконкомом від 8.06.2013 р.
Внесені зміни виконкомом від 27.06.2014 р.

ДИСЦИПЛІНАРНИЙ  КОДЕКС
Федерації настільного тенісу України

Дисциплінарний кодекс, затверджений Виконкомом Федерації настільного тенісу України (ФНТУ), базується на Статуті ФНТУ та головних Положеннях про Клубний чемпіонат України і відповідає  діючому законодавству України, основним документам Міжнародної Федерації настільного тенісу та Європейського Союзу настільного тенісу.
       Спортивно-технічна комісія (СТК) має право пропонувати дисциплінарні та інші заходи місцевим Федераціям та Виконкому Федерації настільного тенісу України, а також  приймати рішення стосовно клубів (команд) настільного тенісу та  членів ФНТУ у випадку по¬рушення ними Статуту та Положень про КЧУ, недисциплінованої поведінки  та при будь-яких інших інцидентах.
      Стосовно суддів і  суддівської колегії (СК) дисциплінарні стягнення накладаються рішеннями СТК та Виконкому за поданням Президії  суддівської колегії ФНТУ.

1.    МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

1.1.     Забезпечення дотримання учасниками змагань  Статуту ФНТУ та Положень КЧУ.
1.2.     Забезпечення внутрішньої діяльності згідно зі  Статутом ФНТУ.

2.    КЕРІВНИЦТВО

2.1.     Федерація настільного тенісу, яка є єдиним повноправним власником усіх турнірів з настільного тенісу на території України, здійснює загальне керівництво і приймає рішення. Заборонено різноманітним суб’єктам (організаціям) настільного тенісу проведення змагань в терміни державних заходів, а саме, чемпіонатів України в різних лігах, особисто командному чемпіонаті України, Кубку України, тощо, без узгодження з Федерацією настільного тенісу України.
2.2.     Контроль за виконанням  вимог та санкцій діючого Дисциплінарного кодексу  покладено на СТК.

3.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1 СТК та суддівська колегія ФНТУ приймають  рішення на підставі протоколів гри, рапортів суддів, а також будь-яких заяв та документів, що надійшли в їх розпорядження.
     При необхідності, на засідання СТК запрошуються зацікавлені сторони.
     При розгляді питань рішення приймаються більшістю голосів.
     У випадку рівної кількості голо¬сів "за" і "проти" головуючий має право вирішального голосу.
      У випадку незгоди з рішенням, зацікавлені сторони мають право на апеляцію до Виконкому ФНТУ.
3.2. Спортивно-технічна комісія здійснює зв'язки з організаціями, які  входять до складу ФНТУ  і, при  необхід¬ності, проводить спільні засідання з їх представниками.  
3.3.    Приймаюча Федерація або клуб (команда) несуть відповідальність за прийом  та організацію, громадський порядок і безпеку до, під час, а також  після зустрічі. 
Вони можуть бути притягнені до відповідальності за недисципліновану поведінку, порушення Положен¬ня про КЧУ, або інші порушення.
До них можуть бути застосовані дисциплінарні та фінансові санкції.
Характер санкцій  та  розміри  штрафу  визначаються СТК  в залежності від ступеня  серйозності порушення.
Пом'якшуючі та обтяжуючі обставини беруться  до  уваги.
Санкції можуть бути комбінованими: дисциплінарними та фінансовими.
3.4.Обласні,  АР Крим, міст Києва та Севастополя Федерації настільного тенісу, керівництво клубів (команд) настільного тенісу зобов'язані забезпечувати  виконання  рішень  Виконкому  Федерації настільного тенісу України, рішень СТК та  КС ФНТУ, які входять до їхньої компетенції.        

4. ДИСЦИПЛІНАРНІ ТА ФІНАНСОВІ САНКЦІЇ

4.1.    до обласних, АР Крим, міст Києва та  Севастополя  Феде¬рацій настільного тенісу:
         4.1.І. Попередження.
4.1.2. Призупинення, або позбавлення членства у ФНТУ
4.1.3. Фінансові санкції  /грошові  штрафи/   -   на  суму до 500 грн.
4.2.   до клубів /команд/ настільного тенісу:
4.2.1. затримка подачі заявочного листа після затвердженого терміну – 100 грн..
4.2.2. відмова від проведення турів змагань, після затвердження Федерацією   місця та строків турів, менш ніж за два тижні – 1000 грн.
4.2.3.Несвоєчасне повідомлення командами про прибуття на тури чемпіонату    (менш ніж за 5 днів до початку туру)  -   200 грн.. с 1.09.2012 р.
4.2.4. Відмова без поважної причини від участі в чемпіонаті України –  дискваліфікація на рік.
4.2.5. За не приїзд команди на тур – штраф 200 грн.
При поданні протесту вноситься гаран¬тійний внесок (при задоволенні протесту внесок повертається)  - 50 грн.
Окрім фінансових санкцій при вищевказаних порушеннях, за рішенням Виконкому Федерації настільного тенісу України, можуть бу¬ти такі покарання:
4.3.   стосовно винної команди
4.3.1.    Виключення з участі в чемпіонаті України;
4.3.2.    Дискваліфікація споруди ( у разі порушення громадського порядку, безпеки та умов проведення змагань);
4.4. стосовно гравців:
4.4.1. Спізнення до збірної команди України та на учбово-тренувальні збори без поважної причини   -  штраф 200 грн.
Штраф сплачує особисто гравець.
4.4.2. За неявку кандидатів у збірні команди України без поважної причини   – виведення із складу збірної.
4.4.3.У разі несанкціонованого припинення участі у змаганнях - дискваліфікація спортсмена на 3 місяці або штраф від 500 грн.
4.4.4. За інші порушення етичних і спортивних норм поведінки в період проведення змагань (таких, як нецензурні вислови, образливі жести та ін.) – штраф на суму 500 грн.,  при повторному порушенні – дискваліфікація.
4.5. стосовно тренерів та офіційних осіб (при вище перелічених порушеннях):
4.5.1.     Попереднє зауваження;
4.5.2. Дискваліфікація
4.5.3. Накладання штрафу у розмірі 500 грн.
4.6. стосовно  членів суддівської колегії
4.6.1.    Недотримання  суддями строків підтвердження  про призначених на тури (строки обумовлюються в контракті із суддями) :
-    супер ліги –  100 грн.
-    вищої ліги – 100 грн.
-    регіональної ліги – 75 грн.
-    дитячої ліги –  50 грн.
4.6.2.    Відмова суддів і суддів – інспекторів від суддівства змагань (після підтвердження), менше ніж за тиждень до початку змагань – дискваліфікація на 3 місяці;
4.6.3.    Некваліфіковане та несвоєчасне складання технічних звітів, та не здача їх протягом 3 днів після закінчення змагань -    дискваліфікація на 3 місяці;
4.6.4.    Порушення спортивно-етичних норм поведінки під час змагань з відлученням від суддівства  - дискваліфікація на 3 місяці;
4.6.5.    Запізнення або передчасний від’їзд із змагань без поважних причин – відлучення від суддівства на 3 місяці.
4.6.6.    За зрив турів відповідальними за регіональні та дитячі ліги – штраф 400 грн.
Суддівська колегія ФНТУ, враховуючи ступінь  перелічених вище проступків суддів, приймає рішення про подальшу можливість залучення їх до участі у суддівстві українських та міжнародних змагань.

5.    ДІЇ КОДЕКСУ

5.1. Дисциплінарний кодекс вводиться в дію після його затвердження у порядку, передбаченому Статутом ФНТУ.
4.2.    Зміни і доповнення до дійсного кодексу вводяться в дію після їх затвердження Виконкомом ФНТУ.

6.    ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Усі спірні питання вирішує Виконком Федерації настільного тенісу України.
6.2. Рішення Виконкому є остаточним і оскарженню в інших органах ФНТУ не підлягає. Воно може бути оскаржено у судовому порядку.
           6.3. Усі грошові штрафи сплачуються на розрахунковий рахунок ФНТУ не пізніше одного  місяця з дня подачі доповідної.
           Доповідну до СТК на факт порушення подає головний суддя, інспектор або інші офіційні особи.
           У разі відмови сплатити штраф, винна особа (організація) перестає бути членом ФНТУ.